NA VALU POZITIVNOG TRENDA

PREGLED KVARTALA
Q1 2022.

U prvom kvartalu 2022. dosegnuli smo više od 2 mil. jedinstvenih korisnika koji su čitajući naš sadržaj proveli gotovo 15 mil. sati. Godina je sjajno započela, a ohrabrujuće su i najave za naredno razdoblje.