Impressum

NAKLADNIK

HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2 MB: 0575682 OIB: 79517545745 MBS: 080091889 Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d. Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d. Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti Tel: +385 1 610 3100 Fax: +385 1 610 3148 E-mail: digital@hanzamedia.hr Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA

Ana Hanžeković Krznarić / predsjednica Uprave

Zorica Vitez Sever / članica Uprave

Igor Cenić / član Uprave

PROKURIST

 Amalija Bilušić / direktorica financija, računovodstva i kontrolinga

NADZORNI ODBOR

Gvozden Srećko Flego Maja Šilhard Marijana Raguž Krešimir Ćosić Ana-Marija Presečan

IZDAVAČKI SAVJET

Nikola Bašić, Stjepan Lakušić, Dragan Ljutić, Davor Majetić, Petar Miladin, don Anton Šuljić, Željka Udovičić Pleština, Mario Zovak

DIREKTOR IZDAVAŠTVA

Tomislav Wruss

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Domagoj Ćurković

DIREKTORICA PROMOCIJE I MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA

Ivana Rukavina

DIREKTORICA KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA

Paola Ježić

DIREKTOR PROIZVODNJE, PRETPLATE I PRODAJE

Igor Volarević

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Adresa: HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb Za Službenika za zaštitu osobnih podataka e-mail: dpo@hanzamedia.hr Telefon: 01 617 39 39

SERVISI I KONTAKTI

Prodaja novina: 01 617 3870 Pretplata: 01 225 5374, pretplata@hanzamedia.hr CROPIX foto & video servis tel: 01/610 3117, 01/610 3090 fax: 01/610 3033 web: www.cropix.hr e-mail: cropix@hanzamedia.hr