Impressum

NAKLADNIK

HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb, Koranska 2 MB: 0575682 OIB: 79517545745 MBS: 080091889 Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d. Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d. Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn, uplaćen u cijelosti Tel: +385 1 610 3100 Fax: +385 1 610 3148 E-mail: digital@hanzamedia.hr Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA

Ana Hanžeković Krznarić / predsjednica Uprave

Zorica Vitez Sever / članica Uprave

Igor Cenić / član Uprave

PROKURIST

 Amalija Bilušić / direktorica financija, računovodstva i kontrolinga

NADZORNI ODBOR

Gvozden Srećko Flego Maja Šilhard Marijana Raguž Krešimir Ćosić Ana-Marija Presečan

IZDAVAČKI SAVJET

Damir Boras Petar Miladin Davor Majetić Vesna Barić Punda Dragan Ljutić Mario Zovak

DIREKTOR IZDAVAŠTVA

Tomislav Wruss

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Stipe Grubišić

DIREKTORICA KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA I PROMOCIJE

Ivana Rukavina

DIREKTOR PROIZVODNJE, PRETPLATE I PRODAJE

Igor Volarević

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Adresa: HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb Za Službenika za zaštitu osobnih podataka e-mail: dpo@hanzamedia.hr Telefon: 01 617 39 39

SERVISI I KONTAKTI

Prodaja novina: 01 617 3870 Pretplata: 01 225 5374, pretplata@hanzamedia.hr CROPIX foto & video servis tel: 01/610 3117, 01/610 3090 fax: 01/610 3033 web: www.cropix.hr e-mail: cropix@hanzamedia.hr