Slobodna Dalmacija

S prstom na pulsu svake Dalmatinke i Dalmatinca, Slobodna je jedan od temeljnih simbola Dalmacije. Kvalitetom sadržaja i uranjanjem u teme, vijestima i iz najmanjih mjesta, sjajnim fotografijama i privrženošću čitateljima – pripada samom vrhu hrvatskog novinarstva. U tradiciji duljoj od 70 godina, isprofilirala se u snažnog i utjecajnog kreatora javnog mnijenja i regionalnog kroničara događaja. Portal Slobodne najbrže je rastući medij u Hrvatskoj, a po broju sati provedenih uz tekstove, jedan je od top tri medija u zemlji.

Sandra Lapenda Lemo
Glavna urednica
Sandra Lapenda Lemo / sandra.lapenda@slobodnadalmacija.hr

Sandra Lapenda Lemo glavna je urednica print i digitalnog izdanja Slobodne Dalmacije od 2021. godine, a prije toga je od 2020. obnašala prvo dužnost pomoćnice, a potom zamjenice glavnog urednika. U redakciji Slobodne Dalmacije je od 2006. godine gdje je kao novinarka radila u rubrikama Split i Mozaik. Od 2012. do 2017. godine uređivala je lifestyle prilog Stil, od 2017. do 2020. dnevnu rubriku Mozaik, a od 2019. zdravstveni prilog Moje zdravlje. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Splitu.

Damir Dukić
Pomoćnik glavne urednice
Damir Dukić / damir.dukic@slobodnadalmacija.hr

Damir Dukić je od 2020. godine pomoćnik glavnog urednika Slobodne Dalmacije. U Slobodnoj je od 1988. godine prvo kao honorarni suradnik, potom novinar, reporter te urednik. Kao urednik u dva je navrata bio zamjenik glavnog urednika Slobodne, zatim pomoćnik glavnog urednika, izvršni urednik, šef deska te urednik dalmatinskih izdanja. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu. Dragovoljac je Domovinskog rata od 1991. do 1993. godine.

Ivo Bonković
Pomoćnik glavne urednice
Ivo Bonković / ivo.bonkovic@slobodnadalmacija.hr

Ivo Bonković je pomoćnik glavnog urednika Slobodne Dalmacije i urednik rubrika Kultura, Mozaik i priloga Prostorija, te koordinator priloga Reflektor i Nedjeljna SD. Redakciji Slobodne Dalmacije pridružuje se 1988. godine, a za stalno od 1991. godine gdje je do sada bio glavni urednik Slobodne Dalmacije, glavni urednik tjednika Nedjeljna Dalmacija, urednik Unutarnjopolitičke rubrike, šef deska, pokretač i urednik Redakcije posebnih priloga (današnja native sekcija), urednik priloga Spektar, pokretač i urednik priloga Gospodarski klub (kasnije Kuna), pokretač i urednik satiričnog priloga Ježinac, pokretač i urednik mjesečnog priloga Naprid bili, i dugogodišnji novinar, prvo gradske rubrike, a potom unutarnjopolitičke i gospodarske rubrike.

Urednik portala
Saša Jandrijević Tomas / sasa.jadrijevic@slobodnadalmacija.hr