Biografija

Vinko Ursić Glavanović

Direktor PJ Slobodna Dalmacija

Vinko Ursić Glavanović

Vinko Ursić Glavanović direktor je poslovne jedinice Slobodna Dalmacija od 2023. godine, a na ovu poziciju dolazi s pozicije Group Key Account Managera u Coca-Cola HBC Hrvatska. Svoju uspješnu karijeru Vinko je započeo u Adris grupi, te je svoj profesionalni put nastavio u Croatia osiguranju, kao direktor Službe za razvoj interne prodajne mreže. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu 2015. godine, dobivši Dekanovu i Rektorovu nagradu za uspješnost.