Biografija

Sandra Lapenda Lemo

Glavna urednica
Slobodne Dalmacije

Sandra Lapenda Lemo

Sandra Lapenda Lemo glavna je urednica print i digitalnog izdanja Slobodne Dalmacije od 2021. godine, a prije toga je od 2020. obnašala prvo dužnost pomoćnice, a potom zamjenice glavnog urednika. U redakciji Slobodne Dalmacije je od 2006. godine gdje je kao novinarka radila u rubrikama Split i Mozaik. Od 2012. do 2017. godine uređivala je lifestyle prilog Stil, od 2017. do 2020. dnevnu rubriku Mozaik, a od 2019. zdravstveni prilog Moje zdravlje. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Splitu.