Biografija

Sandra Kukić

Glavna urednica
magazina Doktor u kući

Sandra Kukić

Sandra Kukić glavna je urednica zdravstvenog izdanja – Doktor u kući. Na tu je poziciju došla iz Jutarnjeg lista gdje je, od 2000. do 2014. godine, bila šefica deska, izvršna urednica te zamjenica glavnog urednika Jutarnjeg lista. Prije toga radila je kao novinarka i urednica u Vjesniku. Novinarsku karijeru započela je na Radiju 101. Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.