Biografija

Paola Ježić

Direktorica Korporativnih komunikacija i promocije

Paola Ježić

Paola Ježić je u Hanza Mediju došla 2020. godine, nakon dugogodišnje karijere u osiguravateljskoj industriji, te preuzela korporativne komunikacije i promociju kompanije.

Poslovni je put počela na projektima organizacije i produkcije, a tijekom studija je radila u medijskim kućama. Karijeru nastavlja na stručnim i rukovodećim funkcijama u financijskom sektoru, specijalizirajući se upravo za područje upravljanja komunikacijama, brendinga te upravljanja projektima i korporativnu kulturu. Radila je i kao predavačica na kolegijima iz područja komunikacija i marketinga, te je članica stručnih udruženja. Dobitnica je više nagrada i priznanja za rad i projekte.

Uz završeni studij ekonomije poduzetništva i MBA upravljanja poslovnim komunikacijama i europskog menadžmenta, kontinuirano se stručno usavršava te posljednje završava programe Effective Leadership IEDC-ja Bled te CIPR Professional PR Diploma u Londonu.