Biografija

Miroslav Ivić

Direktor PJ Slobodna Dalmacija

Miroslav Ivić

Miroslav Ivić je od 2019. godine na mjestu direktora PJ Slobodna Dalmacija. Novinar je, urednik i menadžer s doktorskim zvanjem i gotovo četrdesetogodišnjim iskustvom u novinarstvu, medijima, marketingu i poslovanju. Od kraja devedesetih u upravljačkim je strukturama Slobodne Dalmacije, Dubrovačkog vjesnika i Šibenskog lista kao direktor, član ili predsjednik Uprave. Novinarsku karijeru počeo je u Vjesniku, od pripravnika do komentatora i izvjestitelja s kriznih (ratnih) područja Kosova, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. U devedesetima je bio glavni urednik tjednika Nedjeljna Dalmacija te Slobodne Dalmacije.

Ekonomiju i novinarstvo studirao je u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je poslijediplomski znanstveni studij marketinga, a na Ekonomskom fakultetu u Splitu doktorski studij iz područja društvene odgovornosti medija. U suradničkom je zvanju predavača na Sveučilištu u Splitu – Studij hotelijerstva i gastronomije u Makarskoj te na Visokom učilištu Edward Bernays u Zagrebu iz područja komunikacije i turizma.